DİK MİLLİ POMPALAR


Su ve yağ ile yağlamalı tiplerde imal edilmektedir. Haspompa Dik milli pompaları derin kuyu ve keson kuyuların yanında su depoları, barajlar, ırmaklar, göl ve deniz gibi kaynaklarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Başlıca kullanım alanları; Tarımsal sulama, Nehir, Göl, Denizden Su Alma, Endüstriyel Prosesler, Sirkülâsyon pompası, Yangınla mücadele sistemleri, Sel, yağmur suyu ve harfiyat drenajı, Soğutma suyu pompajı gibi alanlardır.

Endüstriyel Prosesler,
Tarımsal sulama
Soğutma suyu pompajı
Deniz, nehir ve gölden ham su alma
Sirkülasyon pompası
Yangınla mücadele sistemleri
sel suyu drenajı

Dik Milli Pompalar
   Dik Milli Pompalar